Tải game - cho Android (Samsung, Oppo, Xiaomi...)
  Tải game


Lưu ý - Tải ở Link App Center để tránh gặp các lỗi trong quá trình cài đặt.
Dung lượng cần để cài đặt: Trò chơi chỉ có dung lượng 550MB nhưng cần không gian trống trên 5 GB để cài đặt, vì vậy nên kiểm tra dung lượng máy còn lại trước khi cài đặt trò chơi!


Notice - 20/05/2022 - Tải game Android.